Białystok: Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży

Białystok: Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży
Fot. Pixabay

Placówki wsparcia dziennego w Białymstoku znów stacjonarnie udzielają pomocy dzieciom i młodzieży. Tylko 15 lutego w zajęciach przez nie prowadzonych wzięło udział 116 podopiecznych. Do tej pory w związku ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w czasie pandemii placówki realizowały swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

Na terenie Białegostoku działa 16 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Czternaście jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a 2 funkcjonują w strukturze Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Łącznie zapewniają wychowankom 395 miejsc.

15 lutego 2021 r. działalność stacjonarną wznowiło 12 placówek, kolejne będą uruchamiane po przygotowaniu pomieszczeń do pracy w reżimie sanitarnym.

Placówki wsparcia dziennego wspomagają rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Są one nie tylko miejscem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, ale prowadzą również specjalistyczną pomoc, np. zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, terapię psychologiczną, kompensacyjną czy też indywidualny program korekcyjny bądź psychokorekcyjny. Współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi i innymi podmiotami pomagającymi dziecku i rodzinie na terenie Białegostoku.

W trakcie pandemii koronawirusa zajęcia w placówkach organizowane są z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych opracowanych przez właściwe służby.

Eliza Bilewicz-Roszkowska / UM Białystok
Print Friendly, PDF & Email