Białystok: Seniorzy zakończyli rok akademicki

Białystok: Seniorzy zakończyli rok akademicki
Fot. Dawid Gromadzki / UM Białystok

Osiemdziesięcioro siedmioro absolwentów Uniwersytetu Zdrowego Seniora oraz Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej otrzymało dyplomy. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Medycznego oraz Urzędu Miejskiego, przeznaczona dla osób powyżej 60. roku życia. W uroczystym zakończeniu roku akademickiego wziął udział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Uniwersytet Zdrowego Seniora prowadzony jest w Białymstoku od 2013 r. Ma na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i edukację seniorów – w teorii i praktyce. Organizowane są zajęcia o ich zdrowiu, zagrożeniach, a także o profilaktyce różnych chorób, także psychicznych. Uczestnicząc w zajęciach praktycznych, wykładach i spotkaniach ze specjalistami seniorzy zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Poszerzają swoje umiejętności dotyczące opieki medycznej, stosowania leków i suplementów diety w chorobach podeszłego wieku. W programie są także zajęcia aktywizujące ruchowo.

Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu przez cały rok akademicki. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Pro Salute” we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.

– Uniwersytety dla seniorów to bardzo cenna inicjatywa. Służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu osób starszych, ale też – co bardzo istotne w przypadku tej grupy wiekowej – integracji społecznej – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz. – Uczestnicy tych zajęć udowadniają, że kształcenie się nie ma wiekowych limitów, nauka jest dla wszystkich. Gratuluję tegorocznym absolwentom i życzę kolejnych sukcesów.

Absolwenci Uniwersytetu Zdrowego Seniora mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie Profilaktyki Psychogeriatrycznej. Edukacja dotyczy zdrowia psychicznego osób w podeszłym wieku i podwyższania jakości ich życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w semestrze letnim danego roku akademickiego. Seniorzy poznają między innymi najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące w tym wieku, podstawowe dane epidemiologiczne z zakresu psychiatrii, a także istotne informacje poruszające tematykę uzależnień w tej grupie wiekowej. Wykłady prowadzone są przez kadrę akademicką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Anna Kowalska / UM Białystok
Print Friendly, PDF & Email