Białystok: Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2023

Białystok: Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2023
Fot. Pixabay

Ruszyła 28. białostocka edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Kandydatów – uczniów działających na rzecz mieszkańców miasta – mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele i organizacje pozarządowe. Termin upływa 24 lutego.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników.

Miasto Białystok organizuje konkurs niemal od początku jego istnienia. Obecnie jest to XXVIII samorządowa edycja, natomiast ogólnopolska – XXIX. Średnio co roku wpływa ponad 60 zgłoszeń indywidualnych oraz zgłoszenia grupowe szkolnych kół wolontariatu.

Kapituła konkursowa, złożona z przedstawicieli samorządu, patronów honorowych i laureatki poprzedniej edycji konkursu, dokona oceny na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z kandydatami, które odbędą się w dniach 9 i 10 marca 2023 roku. Na tej podstawie wybierze ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 4–6 szkoły podstawowej) i ośmiu laureatów w kategorii „Ósemki” (uczniowie klas 7–8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej). Otrzymają oni honorowy tytuł „Wspaniały/Wspaniała” oraz nagrody. Wyróżnienia otrzymają też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2023 roku. „Ósemki” będą reprezentować Miasto Białystok podczas finału ogólnopolskiej edycji „Ośmiu Wspaniałych” w dniach 2-4 czerwca 2023 roku w Ostródzie.

Kandydatów można zgłaszać do 24 lutego 2023 roku:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: centrum@um.bialystok.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 3, 15-879 Białystok.

Karty uczestnictwa indywidualnego lub grupowego znajdują się w załączniku poniżej. Zgłoszeń mogą dokonywać dyrektorzy szkół, nauczyciele, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz placówki oświatowo-wychowawcze.

Mat. prasowe
  • Regulamin Konkursu Ośmiu Wspaniałych pobierz
  • Formularz zgłoszenia indywidualnego pobierz
  • Formularz zgłoszenia grupowego pobierz
UM Białystok
Print Friendly, PDF & Email