Białystok: Klub seniora z dofinansowaniem

Białystok: Klub seniora z dofinansowaniem
Fot. Anna Shvets/pexels.com

Klub seniora przy ulicy Białej w Białymstoku z dofinansowaniem z programu Senior+. Placówka, prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, organizuje zajęcia dla osób starszych – m.in. artystyczne, komputerowe i kulinarne, a także spotkania z ekspertami. Bierze w nich udział ok. 112 seniorów z Białegostoku.

Klub Senior+ działa w centrum Białegostoku przy ulicy Białej 13/33, na parterze w budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Odbywają się tu różnorodne zajęcia, między innymi muzyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, edukacyjne, rekreacyjne, plastyczne, komputerowe i kulinarne. Organizowane są też spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, np. dietetykami, fizjoterapeutami czy policjantami z wydziału prewencji. Seniorzy mają tu możliwość ciekawego spędzenia czasu, a także realizacji swoich pasji i dzielenia się doświadczeniami.

Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne.

Z tej oferty mogą skorzystać osoby w wieku 60 lat i więcej. Klub czynny jest w poniedziałki, w godzinach 8.00-17.00, oraz od wtorku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 879 77 40, 85 879 77 41. 

Na funkcjonowanie klubu „Senior+” w Białymstoku Miasto pozyskało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2023) w wysokości 75,6 tys. zł. Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Białystok) szacowany jest na ponad 360 tys. zł.

– W Białymstoku realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą i włączają się w ich organizację osoby starsze. Klub to ważne miejsce, dzięki któremu seniorzy mogą być bardziej aktywni, mają kontakt z innymi ludźmi, realizują swoje pasje i zainteresowania – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Od lat Miasto Białystok prowadzi różne działania wspierające seniorów. Realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą osoby starsze. Aktywnie działa Białostocka Rada Seniorów – organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, której podstawowym celem działalności jest aktywizacja obywatelska osób starszych oraz wspieranie solidarności międzypokoleniowej.

Ponadto seniorzy spotykają się nie tylko w  prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie klubie Senior+ przy ul. Białej, ale też w Białostockim Klubie Seniora w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej.

Ze środków miejskich finansowana jest też działalność Międzypokoleniowego Klubu Aktywności „Aktywne Starosielce” prowadzonego przez Stowarzyszenie Starosielce. Osoby starsze uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Zdrowego Seniora.

Za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek Miasto udziela pomocy środowiskowej organizowanej w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze i specjalistyczne, praca socjalna), a także stacjonarnej, zapewniającej opiekę w wyspecjalizowanych placówkach. 

Białostoczanie w wieku 65 lat i więcej korzystają też z „opieki na odległość” – czyli opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uzyskują niezbędną pomoc.

Miasto wspólnie z Fundacją „Spe Salvi” wspiera również seniorów w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych wykonywanych przez fachowców, tzw. złotą rączkę.

Prawie 20,5 tys. białostoczan korzysta już z Karty Aktywnego Seniora. Program oferujący zniżki i ulgi dla seniorów działa od 8 lat, został wprowadzony w 2015 roku.

UM Białystok
Print Friendly, PDF & Email