Białystok: Jubileusz klubu Amazonek

Białystok: Jubileusz klubu Amazonek
Fot. Dawid Gromadzki / UM Białystok

„Życie z nowotworem piersi” pod takim hasłem odbyła się konferencja edukacyjno-jubileuszowa Klubu Amazonki w Białymstoku. Spotkanie było okazją do rozmowy o badaniach kontrolnych po leczeniu raka piersi, poradnictwie genetycznym, rehabilitacji w trakcie i po chorobie onkologicznej. W ten sposób białostocki klub świętował 30-lecie istnienia.

Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W programie znalazły się wystąpienia specjalistów – onkologa, genetyka, z rehabilitacji medycznej, psychologa. Nie zabrakło też części artystycznej. W wydarzeniu wziął udział między innymi zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Klub Amazonki w Białymstoku to stowarzyszenie, które funkcjonuje od 1992 r. Jego celem jest wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem onkologicznym, leczonych z powodu raka piersi. Organizacja zajmuje się między innymi edukacją kobiet w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz profesjonalną rehabilitacją fizyczną, psychiczną i społeczną. Wolontariuszki–ochotniczki odwiedzają i wspierają pacjentki leczone na oddziałach Białostockiego Centrum Onkologii i MSWiA. Organizowane są otwarte konferencje mające na celu podnoszenie świadomości i wiedzy onkologicznej.

Miasto Białystok od 22 lat wspiera klub w zakresie organizacyjnym i finansowym. W ramach wieloletnich umów dotacyjnych finansowana jest między innymi rehabilitacja ruchowa (gimnastyka rehabilitacyjna z ćwiczeniami ogólnousprawniającymi), gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie, rehabilitacja psychiczna (wsparcie indywidualne i grupowe, działania psychoedukacyjne). Głównym celem projektu jest poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z problemem onkologicznym, dążenie do ograniczenia ujemnych skutków zdrowotnych po przebytej chorobie, oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

Co roku z projektu korzysta ok. 120 kobiet. Współpraca ze stowarzyszeniem wpisana jest na stałe w działania Miasta w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia oraz wspierania osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o działalności klubu znajduje się na stronie Amazonek.

Oprac.: Kamila Bogacewicz / UM Białystok
Print Friendly, PDF & Email