Białystok doceniony

Białystok doceniony
Fot. pixabay

Białystok najlepiej dba o edukację – to wniosek z badań przeprowadzonych przez ekspertów. Analizowano, które z 66 miast na prawach powiatu zapewnia najlepsze warunki do życia. W ogólnej klasyfikacji Białystok znalazł się na siódmym miejscu, a w obszarze edukacji na pierwszym.

Raport „Indeks Zdrowych Miast” przygotowali eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Grupy LUX MED. 

Przyczynkiem do tych badań jest fakt, że ok. 60% populacji w Polsce mieszka w miastach i proces urbanizacji stale postępuje. Sprawdzano więc, które miasto zapewnia najlepsze warunki do życia.

Eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, biorący udział w projekcie, wskazali co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast, oraz które spośród nich są najlepszymi miejscami do życia.

Podczas prac wyłoniono osiem głównych obszarów, ważnych z punktu widzenia tworzenia warunków dla zdrowego życia. Indeks obejmuje obszary: zdrowia, ludności, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury, przestrzeni.

Miasto Białystok znalazło się na pierwszym miejscu w obszarze edukacji, a w ogólnej klasyfikacji Indeksu Zdrowych Miast na miejscu siódmym.

UM Białystok
Print Friendly, PDF & Email