Białystok: Budowa tężni coraz bliżej

Białystok: Budowa tężni coraz bliżej
Fot. UM Białystok

Na początku marca zostały rozstrzygnięte trzy przetargi na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy tężni solankowych w Parku Planty – w pobliżu siłowni pod chmurką, przy ulicy Szkolnej – obok skrzyżowania z ulicą Klonową oraz w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej.

Tężnie budzą duże zainteresowanie mieszkańców Białegostoku, którzy chcieliby je odwiedzać i korzystać z ich dobroczynnego działania. Te konstrukcje z drewna i gałęzi tarniny zwiększają stężenie soli w solance poprzez jej częściowe odparowanie. W tak powstałym mikroklimacie można się inhalować, co ma znaczenie w profilaktyce i leczeniu m.in. schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc czy nadciśnienia tętniczego.

3 marca został rozstrzygnięty przetarg na dokumentację projektową tężni w Parku Planty. Opracowanie dokumentacji ma zakończyć się w terminie do 5 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Pełnienie nadzoru autorskiego jest przewidziane do końca listopada 2023 roku. Wartość umowy z wykonawcą to 37 884 zł.

Tego samego dnia rozstrzygnął się też przetarg na dokumentację projektową tężni, która ma powstać przy ulicy Szkolnej. Kompletna dokumentacja ma powstać w 3 miesiące od podpisania umowy. Wykonawca ma pełnić nadzór autorski w czasie trwania robót budowalnych – do końca listopada 2024 roku. Wartość umowy to 37 884 zł.

W tym samym czasie zakończyło się również postępowanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej tężni, która ma powstać w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej. Wykonawca od dnia podpisania umowy będzie miał 3 miesiące na przygotowanie kompletnej dokumentacji. Nadzór autorski został przewidziany do końca listopada 2024 roku. Wartość umowy to 36 039 zł.

Natomiast, ze względu na unieważnienie postępowania na wykonawcę tężni, przesunie się w czasie budowa tężni zaprojektowanej na Wygodzie, w rejonie ulic Pieczurki, Włościańskiej, gen. Sulika i Ofiar Majdanka. W najbliższej przyszłości zostanie wszczęte kolejne postępowanie dotyczące realizacji tej inwestycji.

Agnieszka Błachowska / UM Białystok
Print Friendly, PDF & Email