Bezpłatne szkolenie z księgowości

Bezpłatne szkolenie z księgowości
Fot. nadesłane

Przygotowanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych, prawidłowe rozliczanie zeznań rocznych, przesyłanie sprawozdań do KRS – to główne tematy bezpłatnego szkolenia „Aspekty księgowe działalności organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 11 i 12 marca w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP.

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z Elbląga do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Aspekty księgowe działalności organizacji pozarządowych”. Szkolenie poprowadzi dr Agata Błaszczyk – praktyk w dziedzinie stosowania prawa podatkowego i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi.

– Dwudniowe zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, dyskusji i pracy w grupach – mówi Justyna Duks, koordynator COP. – Warto dodać, że trenerem szkolenia jest osoba z której porad już korzystało wiele elbląskich organizacji. Dr Agata Błaszczyk ma ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelariach prawniczych. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację zarówno z perspektywy podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i fundacjami.

Udział w szkoleniu należy zgłosić do 4 marca 2019 (poniedziałek) wypełniając formularz zgłoszeniowy. Szczegółowych informacji udziela Rafał Narnicki, tel.: 55 236 27 16, e-mail: cop@eswip.pl.

Program:

11 marca 2019 (poniedziałek)
– Polityka rachunkowości w organizacji pozarządowej – najważniejsze postanowienia
– Plan kont – omówienie schematu i jego znaczenie dla przygotowania sprawozdania finansowego
– Plan kont a wzór sprawozdania finansowego
– Odpowiedzialność członków zarządu i księgowej za prowadzenie ksiąg w organizacjach pozarządowych.

12 marca 2019 (wtorek)
– Bilans – zasady ujmowania poszczególnych pozycji bilansu przy zamknięciu roku
– Rachunek zysków i strat w przypadku organizacji pozarządowych
– Sporządzenie, zatwierdzenie i przeslanie sprawozdania finansowego
– Zeznanie CIT za 2018 r.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Centrum Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Elbląg.

Print Friendly, PDF & Email