„Bezpieczny piątek" - w trosce o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

„Bezpieczny piątek" -  w trosce o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych
Fot. nadesłane

Elbląscy policjanci, wspólnie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei, prowadzą działania w ramach akcji „Bezpieczny przejazd”. Akcja zainicjowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została nazwana „Bezpieczny Piątek”. Jej celem jest ograniczenie wypadków na przejazdach.

Głównym celem działań jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców przekraczających tory kolejowe, a tym samym ograniczenie wypadków drogowych. Dzisiaj (12.08.2022 r.) policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei pełnili służbę w rejonie  przejazdu przy ulicy Malborskiej w Elblągu. Tam rozdawali ulotki i pouczali o konieczności zachowania ostrożności w tych newralgicznych miejscach.

Poniżej główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
Kierującemu pojazdem zabrania się:
  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Pamiętajmy, aby jadąc samochodem zadbać o bezpieczeństwo. Na przejazdach kolejowo-drogowych o tych zasadach należy pamiętać szczególnie. W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem auto nie ma żadnych szans. Wypadki tego typu kończą się tragicznie.

Print Friendly, PDF & Email