Bezpieczne WTZ – umowa podpisana

Bezpieczne WTZ – umowa podpisana
Fot. PFRON

7 sierpnia, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

W wydarzeniu wzięli udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON. W ramach programu ponad 17,3 mln zł z Europejskiego Funduszy Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczone na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty zajęciowej – samorządy oraz organizacje pozarządowe, jak i podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

– Warsztaty terapii zajęciowej poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną, dlatego ważne, by wszyscy, którzy chcą w nich uczestniczyć, mogli to robić bez obaw o swoje zdrowie. Bezpieczeństwo w trakcie pandemii na WTZ zapewniają fundusze unijne. Środki ochrony osobistej można było kupować już od czerwca, teraz zakupy będą refundowane – zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W trakcie biriefingu minister Maląg zaznaczyła, że dzięki dotychczasowemu wsparciu ze środków PFRON oraz szybkim i sprawnym działaniom rządu udało się zapewnić w czasie pandemii niezbędną ochronę osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Odpowiednie wsparcie otrzymały również placówki opieki, które w skutek pandemii pozostawały czas zamknięte, przez co nie były w stanie świadczyć swoich usług osobom niepełnosprawnym.

– Dzisiaj postawiliśmy kolejny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Wsparciem z programu objętych zostanie ok. 970 podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, w których pracuje blisko 21,5 tys. osób – poinformowała minister Maląg.

Z kolei prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że zapewnienie warsztatom terapii zajęciowej i współfinansowanym przez PFRON placówkom środków ochrony osobistej „to kolejny etap działań, poprzez które chcemy wspierać podmioty aktywizujące osoby niepełnosprawne”.

– Podejmujemy wszelkie możliwe starania, by uczestnicy i pracownicy mogli się w tych placówkach czuć bezpiecznie – powiedział.

Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” potrwa do końca marca przyszłego roku.

Źródło: PFRON
Fot. PFRON
Print Friendly, PDF & Email