"Bezpieczne WTZ" - drugi nabór wniosków

"Bezpieczne WTZ" - drugi nabór wniosków
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Wnioski można składać od 29 września do 5 października br.

Projekt „Bezpieczne WTZ” ma przyczynić się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Z uzyskanych w ramach projektu grantów można dokonać zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Wysokość grantu uzależniona jest od deklarowanego okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika. 

Nabór uzupełniający przeznaczony jest dla odbiorców wsparcia:

  • którzy nie złożyli wniosków dotyczących danego warsztatu terapii zajęciowej lub umowy o zlecenie realizacji zadań przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kierunek pomocy 1 i 2 w ramach pierwszego naboru, tj. od 11 do 31 sierpnia 2020 r.;
  • którzy wycofali złożone wnioski;
  • których wnioski zostały ocenione negatywnie.

Wnioski należy pobrać oraz wypełnić komputerowo i w wersji edytowalnej przesłać na adres: bezpieczne@pfron.org.pl pisząc w tytule wiadomości: WNIOSEK. Do pobrania TUTAJ

Szczegółowe informacje nt. naboru można uzyskać bezpośrednio w oddziałach PFRON właściwych dla siedziby odbiorcy wsparcia.

Pytania można również kierować na adres: bezpieczne@pfron.org.pl, pisząc w tytule wiadomości: PYTANIE.

Fundusz informuje również, że zmieniły się zapisy procedury dotyczącej realizacji projektu grantowego oraz załączników (nr 1 i 3 do procedury oraz oświadczenia o kwalifikowalności VAT), co jest bardzo istotną zmianą dla tych, którzy wycofali złożone w I terminie wnioski lub których wnioski uzyskały negatywną ocenę. Aktualne dokumenty znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email