Bezpieczne Wakacje na Pomorzu

Bezpieczne Wakacje na Pomorzu
Fot. pixabay.com

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku uprzejmie informuje, że na terenie województwa pomorskiego prowadzona jest kampania pod hasłem: #BezpieczneWakacjeNaPomorzu.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, na możliwość wystąpienia podczas letniego wypoczynku zagrożeń dla zdrowia i życia między innymi takich jak zatrucia pokarmowe, ukąszenia przez kleszcze i owady, udary cieplne, skutki zażywania środków psychoaktywnych oraz spożywania alkoholu, czerniak skóry. Głównym kanałem przekazu i promocji kampanii są media społecznościowe.

Pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia od początku wakacji organizują narady z kierownikami wypoczynków letnich, podczas których realizują działania edukacyjne, m. in. poprzez prelekcje dla dzieci i młodzieży dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Biorą także czynny udział w festynach, piknikach oraz innych lokalnych wydarzeniach organizowanych na terenie właściwości powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na obszarze całego województwa. Podczas takich wydarzeń prowadzone są stoiska edukacyjne z poradnictwem w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

W ramach realizacji kampanii #BezpieczneWakacjeNaPomorzu we współpracy z partnerami (m. in. komendami powiatowymi Policji, posterunkami WOPR)zorganizowane zostaną ponadto stoiska edukacyjno-profilaktyczne na pomorskich plażach.

Do namiotów i stoisk Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaproszeni są turyści i mieszkańcy województwa.

Stoiska edukacyjno-profilaktyczne w lipcu:

  1. Kąpielisko morskie Gdańsk-Brzeźno: 26 lipca
  2. Kąpielisko morskie Ustka: 27 lipca
  3. Kąpielisko morskie Łeba: 28 lipca
  4. Kąpielisko morskie Sopot: 29 lipca

Harmonogram stoisk na plażach w drugim miesiącu wakacji zostanie podany na przełomie lipca/sierpnia.

gov.pl
Print Friendly, PDF & Email