„Bezpieczna przestrzeń w ruchu drogowych” - debata społeczna dla mieszkańców

„Bezpieczna przestrzeń w ruchu drogowych” - debata społeczna dla mieszkańców
Fot. Adminstrator

Kilkaset osób wzięło udział w debacie społecznej pod hasłem „Bezpieczna przestrzeń w ruchu drogowych”. To już VIII edycja debat bezpośrednio związanych z kreowaniem otaczającej nas rzeczywistości. Wszystko po to aby każdemu żyło się bezpieczniej. Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych oraz policjantów z Elbląga.

Konferencja odbyła dzisiaj (11 grudnia) się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Prelegenci przedstawili krajowe dane dotyczące bezpieczeństwa na drogach Polski i Europy. Mówili o przyczynach wypadków. W statystykach ujęto również szczegółowe dane (podział na dni tygodnia i godziny zaistnienia zdarzeń). Okazuje się, że najczęściej do wypadków dochodzi w piątki, w godzinach 16-18. Najmniej z nich jest w lutym. Z kolei kraj, w którym jest ich najwięcej to Niemcy.

Ponadto mówiono o wynikach internetowej ankietyzacji dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Była ona przeprowadzona na przełomie listopada i grudnia br. Wśród elblążan oraz mieszkańców naszego powiatu. Ankietowani najbardziej boją się nieodpowiedniego zachowania uczestników ruchu na dużych skrzyżowaniach i na osiedlowych uliczkach. Wskazują również na nieodpowiednią infrastrukturę i słabe oświetlenie.

Dalej poddawano dyskusji nowatorskie rozwiązania architektoniczne poprawiające bezpieczeństwo na  osiedlach, które świetnie funkcjonują u naszych zachodnich sąsiadów.

Cala debatę podsumował inspektor Robert Muraszko, Komendant Miejski Policji w Elblągu. Podkreślił wagę tego typu inicjatyw i więzi społecznych, które tworzą się na gruncie lokalnym, determinację wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania, a przede wszystkim ich skuteczność. Jak podkreślił Komendant – wszystkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na elbląskich ulicach i osiedlach należy brać pod uwagę.

Print Friendly, PDF & Email