Beata Wrzosek – kobieta renesansowa. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla współpracownicy ERKON

Beata Wrzosek współpracująca z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, a przede wszystkim nauczyciel Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, otrzymała odznaczenie resortowe w postaci Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 15 października br. w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, a odznaczenie wręczył Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Laureatka to osoba o wielu zdolnościach i umiejętnościach – jest wykwalifikowanym nauczycielem, terapeutą, specjalistą od zarządzania i… muzykiem.

Nagrody zostały przyznane z okazji obchodzonego dzień wcześniej (14 października) Dnia Edukacji Narodowej i są  wyrazem uznania Minister Katarzyny Hall dla dydaktyków wyróżniających się osiągnięciami na polu zawodowym.

Doświadczenie zawodowe
Beata Wrzosek jest nauczycielem Szkoły Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu od września 2001 r. (wcześniejsza nazwa to Medyczne Studium Zawodowe) ucząc na kierunkach terapeuty zajęciowego, opiekunki środowiskowej, opiekuna w DPS oraz opiekuna medycznego. W swojej 8-letniej pracy otrzymała trzykrotnie Nagrodę dyrektora Szkoły (2002, 2004, 2008) oraz w 2007 Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dwukrotnie uzyskała wyróżniającą ocenę swojej pracy.

Dzięki swojemu zaangażowaniu, osiąga wysokie wyniki nauczania. Przygotowuje uczniów do egzaminu w oparciu o aktywne metody. Ponadto jest autorem i realizatorem wielu projektów skierowanych do młodzieży szkolnej. W ostatnich trzech latach szkoła zrealizowała 3 projekty. Projekt wymiany młodzieżowej w ramach Programu MŁODZIEŻ – dla młodzieży z 5 krajów; projekt pt.: ”Moda na retro czyli piękny wiek”, który zakładał dzielenie się doświadczeniami z Medycznym Koledżem w Kaliningradzie w zakresie pracy z osobami starszymi niekonwencjonalnymi metodami; a także projekt pn.„Dosięgnąć gwiazd”, oferujący wsparcie systemowe młodzieży uczącej się w „Medyku” a pochodzącej m.in. ze środowisk wiejskich, oraz dotkniętych biedą, w rozwoju psychofizycznym i zawodowym w celu ułatwienia im startu w dorosłe, godne życie.

Oprócz działalności szkolno – wychowawczej, Beata Wrzosek współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu w zakresie aktywizacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych, a także z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych (ERKON), prowadząc szkolenia.

Zarówno Dyrekcja jak i pracownicy ERKON gratulują ogromnego sukcesu i życzą kolejnych osiągnięć na polu zawodowym, jak i w życiu prywatnym.

Wykształcenie
Beata Wrzosek to osoba, można by rzec, o renesansowych zdolnościach i umiejętnościach. Przez całe lata zdobywała też różną wiedzę. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Elblągu, gdzie zdobyła zawód muzyka instrumentalisty na flecie poprzecznym. Później całkowicie zmieniła kierunek swoich zainteresowań i ukończyła Elbląskie Medyczne Studium Zawodowe na Wydziale Fizjoterapii (to ta sama szkoła, w której obecnie pracuje). Następnie, tytuł licencjata uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku wieloprofilowe usprawnianie osób z uszkodzeniem mózgu; dyplom magistra zaś otrzymała na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w specjalności pedagogika specjalna w zakresie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo. Na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauk Stosowanych ukończyła studia podyplomowe w zakresie ”Ewaluacji  projektów finansowanych przez Unię Europejską”, a w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ukończyła studia podyplomowe na kierunku ”Psychologii społecznej w zarządzaniu rozwojem organizacji”.

Fot: www.medyk-elblag.pl  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4469

Print Friendly, PDF & Email