Bartoszyce: Zdrowie, Szczęście, Rodzina – spoty o tematyce profilaktycznej

Bartoszyce: Zdrowie, Szczęście, Rodzina – spoty o tematyce profilaktycznej
Fot. cottonbro studio/Pexels

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizując zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zrealizował cztery filmy o tematyce profilaktycznej pod tytułem „Zdrowie, szczęście, rodzina”.

Ich celem jest edukacja społeczeństwa  kształtująca nową postawę wobec alkoholu opartą na badaniach naukowych i faktach.

Uzależnienie od alkoholu to najpowszechniejsze zaburzenie psychiczne. Według przeprowadzonego w 2021 badania EZOP, około jedna czwarta dorosłych Polaków doświadcza różnych zaburzeń psychicznych. 

Wokół alkoholu funkcjonuje wiele mitów i błędnych opinii, głównie tworzone są one w środowisku osób nadużywających alkoholu i niestety związane są z zakorzenionymi w społeczeństwie przekonaniami, a wiele z nich wynika z braku wiedzy na temat działania alkoholu i choroby alkoholowej.

Przedstawione spoty profilaktyczne mają na celu podniesienie poziomu i rozpowszechnienie aktualnej wiedzy na temat uzależnień wśród mieszkańców województwa w ramach realizacji „Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026”.

ZOBACZ SPOTY:

Nie piję w ciąży
Mechanizm uzależnienia
Rodzic = naturalna profilaktyka
Alkohol wyzwala agresję
UM Bartoszyce
Print Friendly, PDF & Email