Badanie EWL: Ponad 2/3 uchodźców z Ukrainy w Polsce posługuje się w miejscu pracy językiem ukraińskim

Badanie EWL: Ponad 2/3 uchodźców z Ukrainy w Polsce posługuje się w miejscu pracy językiem ukraińskim
Fot. Pixabay

Aż 68 proc. uchodźców z Ukrainy zatrudnionych w Polsce ma możliwość komunikowania się w zakładach pracy w języku ukraińskim, natomiast 54 proc. uchodźców już uczy się języka polskiego – wynika z badania „Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i w Niemczech” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Z badania wynika, że ponad 2/3 zatrudnionych uchodźców w Polsce komunikuje się w języku ukraińskim w miejscu pracy, podczas gdy w Niemczech odsetek ten wynosi jedynie 16 proc. Zdaniem ekspertów EWL tak wysoki odsetek wśród respondentów w Polsce wynika z wieloletniej tradycji zatrudniania pracowników ze Wschodu w naszym kraju.

– Kluczową rolę w tej kwestii pełnią obywatele Ukrainy zatrudnieni na stanowiskach liderskich i menedżerskich, płynnie posługujący się językiem polskim w miejscach pracy, którzy zapewniają efektywną komunikację przy procedurach wdrożeniowych nowych pracowników narodowości ukraińskiej, nieznających jeszcze języka polskiego – podkreśla Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego w EWL Group.

W raporcie czytamy, że Polska jako kraj posiadający rozbudowane know-how z zakresu aktualnych standardów zatrudniania pracowników transgranicznych, stanowi przykład dobrych praktyk dla innych krajów UE, w szczególności dla Niemiec, które pomimo dużo większej gospodarki, zaktywizowały znacznie mniej uchodźców z Ukrainy.

– Polska osiągnęła bezprecedensowy sukces nie tylko w obszarze działań pomocowych, ale również w aktywizacji zawodowej uciekających przed wojną ukraińskich obywateli. Od wybuchu wojny pracę w naszym kraju znalazło ponad 430 tys. uchodźców, czyli około 2/3 liczby uchodźców w wieku produkcyjnym. Jak dotąd żadnemu państwu w historii nie udało się zaktywizować zawodowo takiej liczby uchodźców. Ukraińscy uchodźcy pokazali, że potrzebują przysłowiowej wędki, a nie ryby – dodaje Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Badanie pokazało także, że ponad połowa zatrudnionych uchodźców w Polsce (53 proc.) i Niemczech (55 proc.) nie zna języka danego kraju lub zna go słabo. Dobrą lub bardzo dobrą znajomość potwierdza jedynie 13% proc. pracujących uchodźców w Polsce i 18 proc. w Niemczech.

Ponadto połowa respondentów w Polsce (54 proc.) potwierdza, że uczy się już języka polskiego, natomiast 28% proc. wykazuje chęć podjęcia nauki. Fakt ten zasługuje na uwagę w kontekście integracji ukraińskich uchodźców z polskim społeczeństwem także na rynku pracy. W Niemczech odsetek ten wynosi 57 proc. Jednocześnie 39 proc. osób przyznaje, że nie zamierza podejmować się nauki języka niemieckiego, co może wynikać z obawy przed trudnościami z jego przyswojeniem albo krótkookresowego charakteru pobytu uchodźców w Niemczech.

Raport „Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i w Niemczech” powstał po przeanalizowaniu wyników badania socjologicznego, które zostało przeprowadzone w dniach 15 lipca – 25 lipca 2022 roku w Polsce i w Niemczech przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Przebadanych zostało 800 obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski i Niemiec po 24 lutego 2022 roku oraz podjęli zatrudnienie w tych krajach.

EWL S.A. / PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email