Badania, leczenie i opieka. W Sejmie o nowotworach kobiecych

Badania, leczenie i opieka. W Sejmie o nowotworach kobiecych
Fot. Patrycja Kamińska / Kancelaria Sejmu

Zwiększanie świadomości społecznej w kwestii badań profilaktycznych nowotworów piersi i ginekologicznych, opieka medyczna i nowe metody leczenia – to główne zagadnienia konferencji naukowej „Polska. Moc kobiety – zwiększanie świadomości o profilaktyce pierwotnej i wtórnej nowotworów kobiecych”. Spotkanie, objęte patronatem przez marszałek Sejmu Elżbiety Witek, odbyło się 25 października w Parlamencie. Inicjatorką wydarzenia była pos. Barbara Dziuk.

Spotkanie poprzedziło otwarcie wystawy poświęconej profilaktyce nowotworów kobiecych. – W natłoku codziennych obowiązków, często zapominamy, że zdrowie stanowi dla człowieka najcenniejszą wartość. Dzięki profilaktyce i edukacji można uniknąć bardzo wielu zagrożeń, szczególnie w sytuacji zdrowotnej kobiet – napisała Elżbieta Witek w liście do uczestników, który odczytała pos. Dziuk. – Osiągnięcia w skutecznej walce z chorobami nowotworowymi to niewątpliwie dzieło wielu wspaniałych naukowców i lekarzy. Medycyna wciąż czyni ogromne postępy. Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia, nowe leki sprawiają, że coraz częściej chorobę udaje się pokonać. Nie należy jednak zapominać, jak wielki potencjał tkwi w profilaktyce zarówno pierwotnej, jak i wtórnej – podkreśliła Marszałek Sejmu.

W konferencji wzięli udział m. in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos, a także przedstawiciele instytucji i organizacji medycznych oraz pacjentów. Program obrad objął m.in. tematykę opieki nad pacjentkami, dostępu do innowacyjnych metod leczenia i programów profilaktycznych.

Wydarzenie zorganizowała podkomisja stała ds. onkologii Komisji Zdrowia, a jej współorganizatorem była Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Szacuje się, że w 27 krajach UE rak piersi stanowił 13,3 proc. wszystkich nowotworów w 2020 r. i 29 proc. wszystkich nowo zdiagnozowanych nowotworów złośliwych wśród Europejek w 2020 r. Natomiast rak szyjki macicy to czwarty najczęściej występujący nowotwór u kobiet na świecie. W 2020 r. zanotowano 604 tys. przypadków, 342 tys. zgonów.

Źródło: sejm.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email