Wypisz mi to na dłoni

Wypisz mi to na dłoni

Z okazji Dni Antydyskryminacji (odbywających się w pierwszym tygodniu kwietnia) odbyły się nietypowe warsztaty z nauki alfabetu Lorma oraz innych sposobów komunikacji osób głuchoniewidomych.