Talent show seniorów

Talent show seniorów

Niezwykłe wydarzenie muzyczne na długo pozostanie w pamięci gości, którzy 21 listopada tłumnie wypełnili aulę Cechu Rzemiosła w Gdyni. Odbył się tam Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Gdynia 2018, w którym wzięło udział 11 zespołów. Główną nagrodę przyznano Miejskiemu Klubowi Seniora „Orłowo”. Przegląd zorganizowany przez Centrum Aktywności Seniora był skierowany do seniorów z Gdyni działających w uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, domach kultury i innych środowiskach senioralnych. Jego celem była nie tylko prezentacja dorobku artystycznego, ale też stworzenie możliwości integracji i wymiany doświadczeń między seniorami. To udało się z powodzeniem – wzajemna…