Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami. Rusza dodatkowy nabór

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami. Rusza dodatkowy nabór
Fot. Pixabay

W tegorocznej edycji programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami przyznano organizacjom pozarządowym blisko 92,6 mln zł. Teraz uruchomiono dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach edycji 2022 , w którym organizacje mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł.

W dodatkowym konkursie mogą startować podmioty, które realizowały program w poprzedniej edycji. Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:

  • papierowej listem poleconym do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organizacje pozarządowe na złożenie oferty mają czas do 11 lutego 2022 r. (data wpływu do Ministerstwa). Rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu nastąpi do 11 marca 2022 r.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email