Pół miliarda zł na asystentów osoby niepełnosprawnej w 2022 roku

Pół miliarda zł na asystentów osoby niepełnosprawnej w 2022 roku
Fot. pexels.com

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach przyszłorocznej edycji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Na liście znalazło się ponad 1,1 tys. samorządów, które wnioskują o ponad pół miliarda złotych wsparcia z programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

W 2022 roku osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z pomocy asystenta w ramach dwóch programów resortowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

W 2022 roku na realizację usług asystenckich przeznaczymy łącznie 610 mln zł. Z tej puli 510 mln zł trafi do samorządów, a budżet dla przedstawicieli trzeciego sektora to 100 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wsparcie dla samorządów

Ministerstwo właśnie zaakceptowało listę rekomendowanych wniosków samorządów w ramach przyszłorocznej edycji programu. Znalazło się na niej dokładnie 1129 gmin i powiatów z całej Polski. Łączna kwota o którą wnioskują samorządy to ponad 507,7 mln zł.

Na co można przeznaczyć wsparcie z programu?

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla asystentów. Środki z programu przeznaczone są także m.in. na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie.

Do tego dochodzi koszt ubezpieczeń asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem samorządu.  

Kto może liczyć na wsparcie z programu?
  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W 2021 roku zaakceptowano wnioski z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” na kwotę blisko 144 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email