ARTEterapia drogą do twórczej integracji

ARTEterapia drogą do twórczej integracji
Fot. pixabay.com

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie organizuje kolejną edycję twórczych warsztatów arteterapii. Do V edycji projektu zaproszono 215 osób z całej Polski – terapeutów, asystentów, opiekunów, pedagogów i wolontariuszy zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami, a także opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami, czyli głównie ich rodziców. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym wybranym warsztacie.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w Koninie.

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2020 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizuje projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji V” dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 1% podatku.

Przygotowano następujące bloki tematyczne:    

  • WARSZTATY ROZWOJOWE

Komunikacja i budowanie relacji – 15-17 września (BRAK MIEJSC)

Warsztat edukacyjno-rozwojowy skierowany do osób pracujących w placówkach terapeutycznych, dotyczący budowania konstruktywnych relacji w środowisku pracy: relacje z podopiecznymi, ich rodzicami, oraz ze współpracownikami

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – 18-20 września

Warsztat edukacyjno-rozwojowy ukierunkowany na rozwój osobisty samych uczestników, tj. terapeutów, opiekunów, asystentów, wolontariuszy pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami. – Jest to nasza odpowiedź na zgłaszane wielokrotnie w poprzednich edycjach zapotrzebowanie na zajęcia w całości skoncentrowane na samych terapeutach, opiekunach, asystentach, wolontariuszach nierzadko stawiających czoła wypaleniu zawodowemu, przeciążeniu emocjonalnemu i psychicznemu – wskazują organizatorzy.

  • WARSZTATY METODOLOGICZNIE

Biblioterapia

Biblioterapia I stopień – 25-27 września (dla osób, które wcześniej nie uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii).

Biblioterapia II stopień – 23-25 października (zarówno dla osób, które uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii, jak i dla nowych uczestników).

Choreoterapia

Choreoterapia – TANIEC KREATYWNY W EDUKACJI – 4-6 września

Choreoterapia – TANIEC REKREACYJNY Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA – 2-4 października (BRAK MIEJSC)

Muzykoterapia

Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI I stopień – 6-8 listopada (BRAK MIEJSC) – (dla osób, które nie brały wcześniej udziału w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii).

Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI II stopień – 27-29 listopada (głównie dla osób, które brały wcześniej udział w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii).

Plastykoterapia  (BRAK MIEJSC)

Plastykoterapia I stopień – 9-11 września (dla osób, które nie brały wcześniej udziału w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii).

Plastykoterapia II stopień – 11-13 września (głównie dla osób, które brały wcześniej udział w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii).

Skulpturoterapia  (BRAK MIEJSC)

Skulpturoterapia – 16-18 października (praca z rzeźbą i masą pobudzająca nie tylko zmysł dotyku, ale i inne receptory, jednym z elementów warsztatu będą zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku).

Teatroterapia

Teatroterapia – TEATR CZARNY, TEATR CIENI, TEATR LUSTER – 9-11 paźrdziernika

Teatroterapia – TEATR ŻYWEGO AKTORA – 20-22 listopada

Zabawoterapia

Zabawoterapia – 14-16 sierpnia

Zabawoterapia – 21-23 sierpnia

(warsztaty z pierwszeństwem udziału dla opiekunów faktycznych osób zależnych, czyli przede wszystkim dla rodziców osób z niepełnosprawnością, w drugiej kolejności dla ich terapeutów).

Więcej szczegółowych informacji o warsztatach, osobach prowadzących oraz wszelkich wymaganych do rekrutacji formalnościach można znaleźć na stronie Fundacji PODAJ DALEJ.

Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email