Aktywność społeczna na Warmii i Mazurach jest w cenie

Aktywność społeczna na Warmii i Mazurach jest w cenie
Fot. Adminstrator

Już dziś (27 września) obędzie się pierwsza gala „Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. Uroczystość zaplanowano w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Gospodarzem wydarzenia jest marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) czy rozwojowi lokalnemu.

Podczas piątkowej gali odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie i wyłonienie laureatów konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej“, „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej“ w województwie warmińsko-mazurskim.

Ideą tej inicjatywy jest uhonorowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu, szkolnictwa, a także zachęcenie ich do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocji ekonomii społecznej regionie.

Z kolei przedsiębiorcy społeczni zostaną wyróżnieni Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej – „Zakup prospołeczny”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego samorządu województwa „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.

Szczegółowy program:

18:00 – Otwarcie gali: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
18:10 – Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie Ekonomii Społecznej w kategorii:

  • Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej,
  • Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej,
  • Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej,

18:30 – Przyznanie certyfikatów ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”,
19:00 – Koncert muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej,
20:00 – Zakończenie gali.

Źródło i fot.: warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email