Aktywnie i z pomocą, czyli podsumowanie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu

Aktywnie i z pomocą, czyli podsumowanie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu
Fot. RCW

Od lat oferują swoją pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym czy uczniom mającym problemy z nauką. Wspierają wiele, nie tylko lokalnych, ale również ogólnopolskich akcji. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu właśnie podsumowało swój rok!

Centrum, oprócz pośrednictwa w nawiązywaniu współprac między wolontariuszami a zainteresowanymi podmiotami, prowadzi szereg działań. Należą do nich między innymi szkolenia dla różnych organizacji, instytucji, a także szkolenia indywidualne dla chętnych wolontariuszy, jak również spotkania z młodzieżą, służące szerzeniu wiedzy i idei wolontariatu.

– W samym 2018 roku RCW w Elblągu było organizatorem wielu szczytnych akcji. Należy do nich z pewnością „Wielkanocna zbiórka dla najuboższych Polaków mieszkających na Łotwie”, do której przyłączyła się większość elbląskich placówek. Jeszcze przed świętami dary trafiły do naszych rodaków. Następną inicjatywą była akcja „Pierwszy dzwonek”, polegająca na zbieraniu szkolnych artykułów, by wesprzeć podopiecznych Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy. Na początku października Centrum zakończyło i sfinalizowało wydarzenie „Czary mary okulary”, w ramach którego przekazano aż 1000 par okularów dla mieszkańców Afryki. Nie należy również zapomnieć o cyklicznej, listopadowej akcji „Nie bij mnie, kochaj mnie”, podczas której wolontariusze rozkładają w mieście obandażowane pluszaki, by zwrócić uwagę na problem przemocy wobec najmłodszych. Na koniec roku oraz z racji świąt Bożego Narodzenia Centrum zorganizowało akcję Mikołajkową. Do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kasprzaka trafiły środki pielęgnacyjne – opowiada Gabriela Zimirowska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

– Nasi wolontariusze uczestniczą w miejskich wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Często są animatorami, podczas zawodów obsługują punkty odżywcze, pomagają w biurze, w punkcie depozytu, zabezpieczają trasę zawodów, wręczają medale przybyłym na metę zawodnikom. Każdy z wolontariuszy posiada identyfikator oraz charakterystyczną koszulkę – mówi Laura Mickiewicz, koordynator biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. – W roku ubiegłym wsparli: I Elbląski Bieg Wiosny, X Elbląski Bieg Piekarczyka, Garmin Iron Triathlon Elbląg, Koncert Charytatywny w SP 14, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Festyn z okazji 27. Tygodnia Osób Niepełnosprawnych im. Ewy Sprawki „Nadajemy TON”, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (Elbląską Strefę Kibica) oraz Bieg Niepodległościowy. Tradycyjnie też zajmowano się rekrutacją wolontariuszy na XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wymienia.

Centrum Wolontariatu to również aktywny uczestnik i twórca wielu projektów. Rok 2018 pozwolił na stworzenie aż czterech. Pierwszym z nich był projekt: „Miejskie Centrum Wolontariatu”. W ramach działania prowadzono m.in. Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy. Pośredniczono w nawiązywaniu współpracy między wolontariuszami a zainteresowanymi, uprawnionymi podmiotami w świetle obowiązujących przepisów. W Centrum działa „Pogotowie Naukowe” – jest to pomoc naukowa uczniom mającym trudności w szkole, oferowana jest też pomoc osobom starszym; niepełnosprawnym. Wolontariusze podejmują pracę wolontarystyczną w organizacjach, instytucjach – jest to zwykle pomoc biurowa, organizacyjna. Prowadzony jest również wolontariat akcyjny: pomoc podczas wydarzeń, akcji społecznych, zbiórek pieniędzy i kampanii społecznych przeprowadzanych na terenie naszego miasta.

Kolejny projekt to „Aktywni razem”, ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową wśród osób niepełnoprawnych. Uczestnicy korzystali z wielu zajęć, warsztatów oraz zainicjowali akcję wolontarystyczną. „Rodzina razem” to tytuł kolejnego projektu, tym razem skierowanego do rodziców bądź opiekunów dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zostali przeszkoleni z zasad współpracy i pomocy wolontarystycznej, a także brali udział w wielu spotkaniach z pedagogami i psychologami.

Ostatnią inicjatywą była organizacja Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbyła 5 grudnia 2018 r. w Elblągu, a następnie 10 grudnia w Olsztynie.

– Tradycją już jest, że pod koniec roku organizujemy Galę Wolontariatu, aby podziękować wszystkim tym, którzy angażowali się w pomaganie innym. W taki uroczysty sposób wyróżniamy piękne postawy osób, szkół, instytucji, które na co dzień dzielą się dobrem, pomagają, nie są obojętne na czyjś trudniejszy los. W wydarzeniu w naszym mieście wzięło udział ponad 200 osób, przedstawicieli władz miasta, instytucji i organizacji pozarządowych oraz sami wolontariusze. Po raz kolejny w Elblągu rozstrzygnięto konkurs dla wolontariuszy „Barwy Wolontariatu”. Z miasta wpłynęło 29 wniosków, komisja konkursowa na poziomie lokalnym wybrała aż 19 laureatów. Mieliśmy wyjątkową okazję poznać niezwykle barwne i szlachetne postacie – relacjonuje Gabriela Zimirowska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto również konkurs pn. „Dziecięcy Piekarczyk” – w Elblągu już po raz czwarty przyznano wyróżnienia osobom, instytucjom i organizacjom pozarządowym działającym na rzecz najmłodszych. W 2018 r. tytuł trafił do Anny Mienickiej, nauczycielki w SP 18 w Elblągu.

W Olsztynie, 10 grudnia w Gali Wolontariatu udział wzięły osoby z całego województwa warmińsko-mazurskiego. W olsztyńskim zamku wyłoniono zwycięzców na poziomie regionalnym 18. edycji konkursu „Barwy wolontariatu”. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin uhonorował zarówno nominowanych, jak i laureatów.

Print Friendly, PDF & Email