„Aktywni+” – MRiPS ogłasza nowy program dla seniorów

„Aktywni+” – MRiPS ogłasza nowy program dla seniorów
Fot. Pixabay

200 milionów złotych przeznaczy rząd na nowy wieloletni program dedykowany seniorom. O dofinansowanie projektów skierowanych do osób starszych będą mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe. Nabór ofert w rządowym programie „Aktywni+” rozpocznie się już na początku przyszłego roku.

Przyjęta przez rząd uchwała ustanawia nowy wieloletni program na rzecz osób starszych „Aktywni+”. Rządowy program będzie funkcjonował w latach 2021-2025, a w każdym roku jego budżet wyniesie 40 mln złotych.

Cel i priorytety programu

Głównym celem rządowego programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

– Priorytetem polityki senioralnej rządu jest wsparcie seniorów na możliwie wielu obszarach. Bardzo zależy nam na tym, żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, rozwijały swoje kompetencje i zainteresowania w jesieni życia, a proces starzenia się społeczeństwa traktowany był jako wyzwanie i szansa na rozwój, a nie jego zagrożenie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje, że nowy program będzie stanowił ważne narzędzie w realizacji polityki senioralnej rządu.

W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

  • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Nabór ofert w przyszłorocznej edycji programu rozpocznie się już na początku 2021 roku.

Regulamin rządowego programu „Aktywni+” zostanie dostosowany do sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych do realizacji działań mających na celu zwiększenie aktywności seniorów, co pozwoli przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym wynikającym z trwającej pandemii. Realizowane projekty urozmaicą życie codzienne osób starszych oraz zapewnią im w pełni bezpieczne i różnorodne formy aktywności dostosowane do ich potrzeb i możliwości – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Kontynuacja polityki senioralnej

W ostatnich latach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizowało dwa wieloletnie programy rządowe wspierające aktywność społeczną osób starszych: program „Senior+” (skierowany do jednostek samorządu terytorialnego) oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (skierowany do organizacji pozarządowych).

Programy przyczyniły się do zwiększenia oferty działań i inicjatyw adresowanych do seniorów, a co za tym idzie to ich aktywizacji i wzrostu jakości życia osób starszych.

Na finansowanie programu ASOS (w latach 2014-2020) z budżetu państwa zostało przeznaczonych łącznie 280 mln zł. Z ponad 2 700 projektów realizowanych na terenie całej Polski skorzystało prawie 1,4 mln osób starszych, w tym niepełnosprawnych osób starszych. Z kolei w ramach Programu „Senior+” na utworzenie i utrzymanie placówek na terenie całej Polski przeznaczono prawie 235 mln zł. Utworzono 777 ośrodków wsparcia „Senior+”, które oferują ponad 19 tysięcy miejsc dla seniorów.

Oba programy kończą się jednak w 2020 roku, ale oferta działań adresowanych do seniorów będzie kontynuowana właśnie za pośrednictwem nowego rządowego programu „Aktywni+” oraz nowej edycji programu „Senior+” – mówi Marlena Maląg.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email