Akcja Menstruacja w poznańskich szkołach

Akcja Menstruacja w poznańskich szkołach
Fot. UM Poznań

W łazienkach 25 poznańskich szkół zamontowane są już pojemniki ze środkami higieny menstruacyjnej. Wkrótce podobne skrzynki z tamponami i podpaskami pojawią się w kolejnych 17 placówkach. W ten sposób Miasto Poznań zaczyna walkę z ubóstwem menstruacyjnym.

Według danych UNICEF i WHO ubóstwo menstruacyjne dotyczy około 500 milionów kobiet na całym świecie. Polega na ograniczonym – z powodów ekonomicznych – dostępie do środków higienicznych podczas okresu. 

Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom poznanianek i już od sierpnia pilotażowo zapewnia dostęp do tamponów i podpasek w 25 szkołach ponadpodstawowych. Od października tego roku zadanie jest rozszerzone również o 17 szkół podstawowych. W szkolnych łazienkach montowane są specjalne dyspensery zaopatrzone w środki higieny menstruacyjnej. 

– Te 42 szkoły biorące udział w pilotażu to dopiero początek działań, jakie planujemy, by wyeliminować problem ubóstwa menstruacyjnego w Poznaniu – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. – Ważne jest nie tylko zapewnienie bezpłatnych środków higienicznych w różnych placówkach użyteczności publicznej na terenie miasta, ale także rzetelna edukacja i otwarte mówienie o idei walki z ubóstwem menstruacyjnym.

Pomysłodawczynią projektu jest Halina Owsianna, radna miejska.

– Ubóstwo menstruacyjne to poważny problem, ale wiele osób nie jest nawet świadomych jego istnienia – mówi Halina Owsianna. – Sama nie zdawałam sobie sprawy z jego skali. Gdy się o nim dowiedziałam, postanowiłam działać. Cieszy mnie duże zaangażowanie władz miasta, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz młodzieżowych radnych. Razem zrobiliśmy pierwszy krok w dobrą stronę!

Realizatorem działania jest wybrana w konkursie ofert organizacja pozarządowa – Fundacja Akcja Menstruacja.

– Działania podejmowane przez kraje członkowskie ONZ, w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, mają rozwiązać kluczowe problemy, z jakimi mierzy się nasze globalne społeczeństwo – podkreśla Julia Kaffka, członkini zarządu Fundacji Akcja Menstruacja. – Wyzwania te dotyczą m.in. ubóstwa, nierówności na tle płci, braku dostępu do edukacji czy niesprawiedliwości społecznych. Ubóstwo menstruacyjne łączy w sobie szereg systemowych barier, które odbierają godność i bezpieczeństwo milionom menstruujących osób z całego świata – w tym w Polsce. Szkocja od 2020 roku jest pierwszym krajem w skali świata, w którym dostęp do produktów menstruacyjnych stał się powszechny i swobodny. Parafrazując jeden z najbardziej popularnych cytatów wszech czasów można więc powiedzieć: to mały krok dla Poznania, ale wielki skok dla Polski.

Według danych z raportu Kulczyk Foundation aż 39 proc. Polek z najmniej zamożnych rodzin, co miesiąc musi rezygnować z zakupu środków higienicznych. 

– To pierwszy taki projekt, w którym czynnie uczestniczyła Młodzieżowa Rada

Miasta Poznania – mówi Aleksandra Sroka, sekretarz MRMP, koordynatorka przedsięwzięcia.  – Oprócz kontaktu z samorządami uczniowskimi młodzieżowi radni oraz radne byli również głosem doradczym Urzędu Miasta Poznania. Jesteśmy przekonani, że walka z ubóstwem menstruacyjnym to bardzo ważne działanie. Badania zlecone przez markę Always w ramach projektu #AkcjaDonacja pokazują, że niemal jedna na sześć dziewczyn w naszym kraju co miesiąc opuszcza zajęcia szkolne, ponieważ nie stać jej na kupno podstawowych środków higienicznych potrzebnych podczas miesiączki. 

Aż 42 proc. kobiet deklaruje, że w ich domu o menstruacji się nie rozmawia, a temat jest krępujący dla aż 23 proc. badanych. Menstruuje blisko połowa społeczeństwa, a aż co piąta Polka boryka się z zakupem preferowanych środków higienicznych.

– Postępujemy pragmatycznie. Dąbrówka popiera różne inicjatywy, które mogą poprawić warunki przebywania uczniów i uczennic w szkole – podkreśla  Paweł Kozłowski, dyrektor VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu. – Inicjatywa ta łagodzi z jednej strony skutki niedostatku, biedy, a z drugiej zapewnia pomoc w sytuacji losowej – gdy np. uczennica zapomni środków higienicznych. Wcześniej, w bardzo ograniczonym jednak zakresie, dziewczyny ratowały się, udając się do pielęgniarki lub do sekretariatu. Teraz mają zdecydowanie większy komfort. To cieszy! Cieszy także zaangażowanie w akcję Samorządu Uczniowskiego!

Łączny koszt realizacji zadania dla 42 szkół biorących udział w pilotażu to 32,5 tys. zł. Kwota obejmuje zakup i montaż dyspenserów wraz z zabezpieczeniem ich wyposażenia w środki higieniczne do końca tego roku, a także przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych na temat higieny osobistej związanej z menstruacją oraz propagowanie działań związanych z zapobieganiem ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu.

AW
Print Friendly, PDF & Email