AGH, SGH i Uniwersytet Wrocławski tworzą międzyuczelnianą akademię klimatu

AGH, SGH i Uniwersytet Wrocławski tworzą międzyuczelnianą akademię klimatu
Fot. AGH w Krakowie

Trzy uczelnie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski – zawarły umowę dotyczącą powstania konsorcjum studiów podyplomowych pod nazwą: Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK).

Umowę podpisali rektorzy uczelni: w imieniu AGH – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, ze strony SGH – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, a ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr hab. Przemysław Wiszewski.

MAK to oferta skierowana do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności w związku ze zmianami klimatu. Studium zostało opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

Inicjatywę od strony finansowej wspiera Fundacja Banku Ochrony Środowiska (Fundacji BOŚ) oraz Fundacja Biznes dla Klimatu i Fundacji Edukacji Klimatycznej.

– MAK tworzą trzy bardzo dobre ośrodki naukowe. Każda z uczelni wnosi merytorycznie wartość typową dla danej jednostki. Tym samym nasze studia będą tworzone przez doskonałych inżynierów, ekonomistów i humanistów. Jestem przekonany, że z naszej oferty kształcenia będą z dużym zaangażowaniem i pasją korzystać słuchacze różnych sektorów i branż, którzy za priorytet stawiają sobie ustawiczną pracę z jednym z naszych największych wyzwań cywilizacyjnych – zmianą klimatu – napisał rektor AGH prof. Jerzy Lis w przesłanym do mediów komunikacie.

Przedstawiciel BOŚ zwrócił uwagę na – jego zdaniem – cenny aspekt współpracy nauki i biznesu, co ma przełożenie na pozycję absolwentów uczelni na rynku pracy.

– Inicjatywy takie jak MAK to idealny przykład tego, jak we współpracy ze środowiskiem biznesowym należy tworzyć nowoczesną ofertę kształcenia ustawicznego dla specjalistów – ocenił, cytowany w komunikacie Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Zdaniem organizatorów, istotnym elementem kształcenia w ramach studium będą prace dyplomowe o złożonym i interdyscyplinarnym charakterze, z ważnym aspektem praktycznym. Prace dyplomowe będą powstawały w kilkuosobowych zespołach interdyscyplinarnych – np. finansista, inżynier i humanista, co pozwoli na pogłębione analizy oraz na praktyczną komunikację międzysektorową.

Umowę w sprawie konsorcjum studiów podyplomowych zawarto na czas nieokreślony.

PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email