Spotkanie Małżonki Prezydenta z podopiecznymi WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie

Spotkanie Małżonki Prezydenta z podopiecznymi WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie
Fot. Grzegorz Jakubowski

Od ponad 20 lat na warszawskiej Pradze Północ funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej adresowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. 24 maja uczestnicy zajęć odwiedzili Pałac Prezydencki, gdzie czekała na nich Pierwsza Dama.

WTZ jest elementem struktury rehabilitacyjnej  w Stowarzyszeniu, na którą składa się 5 placówek rehabilitacyjnych, w tym specjalizująca się w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 24 osoby z niepełnosprawnością, a 7 mieszkań treningowych oraz szereg projektów stwarzają podopiecznym warunki do nauki samodzielnego życia.

Fot. Grzegorz Jakubowski

Podczas spotkania z Małżonką Prezydenta młodzi dorośli z niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi mówili o zajęciach w ramach WTZ, które wspierają ich w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rozmawiano o terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach gospodarstwa domowego, ceramicznej, rękodzielniczej, plastycznej i administracyjno–biurowej. Goście Pani Prezydentowej mówili też o udziale w zajęciach edukacyjnych, jak trening ekonomiczny, geografia, literatura, prasówka, muzyka, angielski czy profilaktyka zdrowia. Pierwsza Dama pytała o pasje i zainteresowania młodych ludzi, staże zawodowe i kursy.

Fot. Grzegorz Jakubowski

Podopieczni Stowarzyszenia opowiedzieli o swoich codziennych aktywnościach oraz o sukcesach. Otwarte Drzwi organizuje coroczne rozgrywki kompetencji zawodowych w Konkursie „Kucharz Doskonały” czy ogólnowarszawski konkurs plastyczny „Moja sztuka”. Podopieczni WTZ chętnie biorą udział w wydarzeniach plastycznych, filmowych i zawodach sportowych. Uczestnicy, którzy mają już umiejętności niezbędne do zatrudnienia próbują swoich sił w próbkach pracy lub strażach.

Małżonka Prezydenta wysłuchała recytacji wiersza autorstwa jednej z uczestniczek WTZ i występu wokalnego młodego pasjonata muzyki.

Fot. Grzegorz Jakubowski

Podczas rozmowy o literaturze Agata Kornhauser–Duda opowiedziała o akcji Narodowego Czytania i zachęcała swoich gości do dołączenia do najbliższej edycji wydarzenia, którego lekturą będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Odpowiadała na pytania o wcześniejszą pracę nauczyciela języka niemieckiego oraz działalność w roli Pierwszej Damy. Grupa zwiedziła Pałac Prezydencki i zaprosiła gospodynię miejsca do złożenia wizyty w ich ośrodku.

prezydent.pl
Print Friendly, PDF & Email