PFRON ogłasza nowy konkurs na realizację zadań pn. „Kierunek Aktywność”

PFRON ogłasza nowy konkurs na realizację zadań pn. „Kierunek Aktywność”
Fot. Adminstrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019 pn. „Kierunek Aktywność”. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 100.000.000 zł.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 11 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 10 października 2019 roku do godziny 12.00. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

Aplikacja Generator Wniosków dla konkursu nr 1/2019 pn. „Kierunek Aktywność” będzie dostępna od 11 września 2019 roku od godziny 12:00, pod adresem: https://generator.pfron.org.pl. Od tego momentu możliwe będzie wypełnianie wniosków. Nabór wniosków zakończy się w dn. 10 października 2019 roku o godz. 12:00.

Od tego momentu możliwe będzie wypełnianie wniosków. Nabór wniosków zakończy się w dn. 10 października 2019 roku o godz. 12:00.

Rejestracja podmiotów, które nie korzystały dotychczas z aplikacji Generator Wniosków, rozpocznie się 10 września 2019 r. o godzinie 12:00 na stronie: https://generator.pfron.org.pl

Podmioty posiadające już konto w aplikacji „Generator wniosków” mogą logować się przy użyciu wykorzystywanego dotychczas loginu (nazwy użytkownika) i hasła.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski z tym, że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;

kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;

kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;

kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;

kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Więcej informacji szczegółowych o konkursie znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email