70 lat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

70 lat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
Fot. MRPiPS

W poniedziałek w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Wiceminister Barbara Socha wręczyła pracownikom CIOP okolicznościowe medale.

CIOP jest placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Do jej zadań należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań w zakresie ochrony pracy m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uroczystość poprzedziło odczytanie przez wiceminister listu od minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Minister zaznaczyła w nim, że przez 70 lat wiele się zmieniło: zarówno w technologii, w otoczeniu pracy, jak i w jej zabezpieczeniu prawnym. Jednak główne zadanie placówki pozostało niezmienne.

– To stworzenie takich warunków, w których pracodawca może zapewnić pracownikowi jak najbezpieczniejsze warunki pracy. I za te starania przy okazji rocznicy chcę Państwu najserdeczniej podziękować – czytamy w liście.

Marlena Maląg dodała, że szczególnie warty podkreślenia jest wkład Instytutu „w walkę z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zapewnienia tym wszystkim, którzy nie mogli opuścić swojego miejsca pracy, jak najpełniejszego bezpieczeństwa”.

W trakcie wydarzenia w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej wiceminister Barbara Socha wręczyła pracownikom CIOP Medale za Długoletnią Służbę I i II stopnia oraz Honorową Odznakę Primus in Agendo. Specjalny Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymała dyrektor CIOP, prof. Danuta Koradecka, za pełnienie nienagannej służby publicznej oraz aktywną działalność zawodową i społeczną.

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email