62 oddziały zakaźne i pracownie diagnostyczne z dofinansowaniem

62 oddziały zakaźne i pracownie diagnostyczne z dofinansowaniem
Fot. Rafał Sułek

27 lipca 2022 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski podjął decyzję o dofinansowaniu oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych w 29 szpitalach. Wsparcie wyniesie blisko 200 mln zł. Pochodzi z unijnej inicjatywy REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kwota ta umożliwi m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wykonanie szeregu niezbędnych prac budowlanych.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu zwiększy się dostęp pacjentów do specjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych.

W niektórych placówkach pacjenci zyskają możliwość skorzystania z kompleksowej opieki, czyli jedna placówka będzie udzielała świadczeń zarówno z zakresu diagnostyki, specjalistycznego leczenia stacjonarnego, jak i rehabilitacji.

Skróci się również średni czas pobytu pacjenta na oddziale zakaźnym, co wpłynie na możliwość objęcia opieką większej liczby pacjentów i szybkiego reagowania placówek w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki wsparciu szpitali, skorzystają też osoby z niepełnosprawnościami. Szpitale przeznaczą środki na zwiększenie dostępności oddziałów zakaźnych.

Placówki, które otrzymają środki unijne na wsparcie oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych, nie wnoszą wkładu własnego. Środki z REACT-EU pokrywają 100% wydatków kwalifikowalnych. Celem preferencyjnych zasad dofinansowania z REACT-EU jest wzmocnienie zdolności reagowania systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19.

Na liście placówek, które otrzymały dofinansowanie znalazł się również Szpital Miejski im. św. Jana Pawła II w Elblągu. Trafi tam kwota w wysokości 3 400 611,85 zł.

Lista placówek wybranych do dofinansowania dostępna jest na stronie poświęconej Funduszom Europejskim w ochronie zdrowia: KLIKNIJ TU.

MZ / oprac. Red.
Print Friendly, PDF & Email