5 tys. nowych uczniów w Krakowie. Szkoły wciąż dysponują wolnymi miejscami

5 tys. nowych uczniów w Krakowie. Szkoły wciąż dysponują wolnymi miejscami
Fot. Pixabay

Wojna w Ukrainie trwa od ponad miesiąca. W tym czasie naukę w krakowskich przedszkolach i szkołach rozpoczęło 5 tys. ukraińskich uchodźców. W normalnych warunkach potrzebne byłoby utworzenie około 10 nowych szkół, aby umożliwić naukę tak dużej liczbie dzieci. Krakowskiemu magistratowi we współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli udało się to zrobić niemal z dnia na dzień, zwiększając liczbę uczniów w działających już klasach oraz tworząc oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy. Działają one w 42 szkołach, a kolejne są gotowe na ich otwarcie jeszcze w tym tygodniu.

– Bezpłatny dostęp do edukacji wszystkim dzieciom, bez względu na kraj pochodzenia i znajomość języka polskiego, gwarantują Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencja o Prawach Dziecka. Dlatego od pierwszego dnia wojny wszyscy pracownicy krakowskiej oświaty, w tym zwłaszcza dyrektorzy i pracownicy szkół, maksymalnie zaangażowali się w pomoc uczniom uciekającym z Ukrainy oraz umożliwienie im nauki w krakowskich szkołach – mówi Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki. Jak dodaje: – Cały czas do magistratu wpływają informacje o rodzicach uczniów świadczące o ich ogromnym zaangażowaniu. W wielu przypadkach rodzice oraz prywatni sponsorzy fundują obiady dla dzieci z Ukrainy, przygotowują wyprawki. Solidarność, wsparcie i wyrozumiałość krakowskich uczniów oraz ich rodziców są ogromne, za co bardzo serdecznie dziękuję.

Oddziały przygotowawcze powstają w całym mieście

Jak informuje wiceprezydent Anna Korfel-Jasińska, do tej pory najwięcej uczniów rozpoczęło naukę w szkołach podstawowych – jest ich 3612. Do przedszkoli uczęszcza 957 dzieci, a 371 młodych ludzi uczy się w liceach, technikach i szkołach branżowych. Samorządowe jednostki wciąż dysponują wolnymi miejscami – w przedszkolach jest ich ponad 600, w szkołach podstawowych – ponad 5500, a w liceach, technikach i szkołach branżowych – niemal 2200. Należy jednak pamiętać, że niekoniecznie muszą nimi już dysponować placówki położone najbliżej miejsca zamieszkania ucznia. Wolne miejsca pozostają także w oddziałach przygotowawczych, do których są przyjmowani uczniowie nieznający języka polskiego lub znający go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki wraz z polskimi rówieśnikami. Edukacja w takim oddziale potrwa do końca roku szkolnego i pozwoli na poznanie języka polskiego, a następnie kontynuowanie nauki z polskimi koleżankami i kolegami. Działają one już w 42 szkołach i wciąż pozostaje w nich 327 wolnych miejsc. Cały czas do magistratu spływają jednak wnioski o utworzenie kolejnych oddziałów przygotowawczych. Do tej pory wpłynęły prośby o zgodę na stworzenie 77 oddziałów w 49 szkołach.

Ruszają kursy językowe dla nauczycieli z Polski i Ukrainy

W wielu krakowskich szkołach uczniowie otrzymują pomoc od nauczycieli władających językami ukraińskim lub rosyjskim. W sumie w samorządowych szkołach pracuje ich niemal 140. Ogromną pomocą wykazują się także asystenci wielokulturowi, wśród których znaczna ich większość posługuje się językiem uczniów z Ukrainy. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie magistrat wyraził zgodę na zatrudnienie ich w 79 miejskich szkołach. Wielu ukraińskich nauczycieli znajduje pracę w takim charakterze dzięki bazie ofert prowadzonej przez Wydział Edukacji UMK. W sumie do tej pory do magistratu wpłynęło już prawie 300 tego typu ofert. Na bieżąco aktualizowany wykaz ofert, które wpłynęły do magistratu, jest dostępny TUTAJ. Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że za sprawą bazy ofert krakowskiego magistratu udało się już zatrudnić ponad dwadzieścia osób. Życiorysy konkretnych osób wskazują często na kompetencje do pracy w innych miejscach niż szkoły. Dlatego po indywidualnej analizie są przekazywane przez Wydział Edukacji UMK do ewentualnego wykorzystania także do Wydziału Kultury UMK, instytucji administracji publicznej i samorządowej czy wyższych uczelni z Krakowa.

Warto dodać, że aby ułatwić osobom z Ukrainy nieznającym języka polskiego odnalezienie się jako pracowników w krakowskich szkołach, Wydział Edukacji UMK we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi organizuje kurs języka polskiego połączony z zajęciami na temat polskiego systemu nauczania i kultury organizacyjnej. Pierwsze zajęcia odbędą się 4 kwietnia, a więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym miejscu. Miasto Kraków planuje także organizację szkoleń z podstaw języka ukraińskiego dla nauczycieli poznaniem podstaw języka wschodnich sąsiadów. Informacja na ten temat będzie dostępna jeszcze w tym tygodniu w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email