30 lat PFRON. Obejrzyj jubileuszową Galę

30 lat PFRON. Obejrzyj jubileuszową Galę
Fot. PFRON

9 maja minęło dokładnie 30 lat od przyjęcia przez Sejm RP ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ten przełomowy dokument stanowił fundament dla tworzonego wówczas systemu wsparcia. Na jego podstawie utworzony został także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziś (22 września) w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbędzie się uroczysta Gala Jubileuszowa.

Całe wydarzenie transmitowane będzie w Internecie. Link do transmisji poniżej

Transmisja:

Tak się wszystko zaczęło

Uchwalone w 1991 roku przepisy stworzyły nowatorski, jak na ówczesne czasy i prawodawstwo w tym zakresie, system wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki temu stopniowo zmieniał się sposób patrzenia na osoby niepełnosprawne. Niegdyś traktowano je wyłącznie jako odbiorców pomocy, dziś powszechne jest przekonanie, że mają prawo samodzielnie kierować swoim losem.

Dostrzeganie godności i podmiotowości osób niepełnosprawnych w życiu publicznym jest podstawą i warunkiem prowadzenia działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Od 30 lat jedną z kluczowych ról w tym procesie pełni Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dlatego też, obecny rok jest dla PFRON zarówno czasem jubileuszowego świętowania, jak i podsumowań służących planowaniu i podejmowaniu coraz efektywniejszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych wobec pojawiających się nowych wyzwań trzeciej dekady XXI w.

Na podstawie ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej ustanowiony został także pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Kontynuatorką tej ustawy jest obowiązująca obecnie ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email