MRiPS: 3 mln zł na wsparcie zatrudnienia socjalnego w 2023 roku

MRiPS: 3 mln zł na wsparcie zatrudnienia socjalnego w 2023 roku
Fot. Pixabay

29 projektów otrzyma dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego. Wsparcie w projektach otrzyma blisko 891 uczestników, należących do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet programu w 2023 r. to 3 mln zł – informuje MRiPS.

Resortowy Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 wspiera podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu to szczególna misja. Służą jej m.in. centra oraz kluby integracji społecznej. W ramach tegorocznej edycji Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego dofinansowanie otrzymało 29 projektów na kwotę ok. 3 mln zł – mówi wiceminister i pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej Anita Czerwińska.

Program składa się z trzech priorytetów:

  • dostosowania oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych,
  • zwiększania szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS,
  • profesjonalizacji PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

– Program cieszył się dużym zainteresowaniem, złożono łącznie 108 ofert. To pokazuje, że jest zapotrzebowanie na działania i podnoszenie jakości oferty centrów i klubów integracji społecznej – wskazuje wiceminister Anita Czerwińska.

Dalsze etapy procedury

Podmioty, których oferty otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane w ofertach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

Wyniki konkursu: KLIKNIJ TU

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email