27 mln zł do wzięcia w konkursie PARP „Dostępność szansą na rozwój”

27 mln zł do wzięcia w konkursie PARP „Dostępność szansą na rozwój”
Fot. pixabay.com

Od dziś, 5 maja, można składać wnioski o dofinansowanie w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie „Dostępność szansą na rozwój”. Do rozdysponowania jest w sumie 27 mln zł. Pieniądze te są przeznaczone dla podmiotów specjalizujących się w organizacji szkoleń i doradztwa. Dofinansowanie pokryje 100 proc. wydatków.

PARP wyłoni w konkursie 5 podmiotów, które na terenie całego kraju przeszkolą przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem swojej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i innego typu ograniczeniami (np. seniorów, kobiet w ciąży czy małych dzieci).

Chodzi nie tylko o takie produkty czy usługi, które przeznaczone będą wyłącznie dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kluczowe jest uświadomienie przedsiębiorcom, że ich produkty mogą być projektowane w taki sposób, aby mogli korzystać z nich wszyscy – niezależnie od stopnia sprawności. Dzięki uniwersalnemu projektowaniu możliwe jest zwiększenie dotychczasowej liczby klientów nawet o 30 procent.

Kwota dofinansowania projektu będzie różniła się w zależności od makroregionu, w którym realizowany będzie projekt. Na terenie makroregionu obejmującego woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie można liczyć na 4,5 mln zł; woj. lubelskie i mazowieckie – 6,16 mln zł; woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie – 4,2 mln zł; woj. łódzkie, opolskie i śląskie – 5,07 mln zł; woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie – 7,07 mln zł.

Na rekrutację uczestników zarezerwowano do 13 proc. wartości projektów, a średnia kwota dofinansowania przypadająca na każdego z nich wyniesie 10 tys. zł. Dofinansowanie pokryje do 100 proc. wydatków, co oznacza, że przedsiębiorcy nie będą musieli ponosić kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Oprócz tradycyjnych szkoleń i doradztwa możliwa będzie również organizacja studiów podyplomowych oraz – co jest obecnie szczególnie istotne – kursów online.

Realizowane w ramach konkursu projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, jednak premiowane będą te, które zakończą się przed upływem 2 lat. Większe szanse na uzyskanie dofinansowania mają również te podmioty, które rozpoczną działania szkoleniowe w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Dodatkowe punkty można też uzyskać za zatrudnienie na co najmniej pół etatu osoby z niepełnosprawnością oraz posiadanie eksperckiej wiedzy na temat grupy docelowej opisanej we wniosku o dofinansowanie.

Konkurs jest organizowany w ramach finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego programu „Wiedza Edukacja Rozwój”, w zgodzie z jego II Osią Priorytetową „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, dotyczącą m.in. poprawy zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wspierania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można TUTAJ oraz TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email