Wrocław: 10 000 „kopert życia” dla seniorów

Wrocław: 10 000 „kopert życia” dla seniorów

„Koperta życia” to nieoceniona pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej zdrowie i życie. W nagłej sytuacji pozwala służbom ratowniczym na uzyskanie cennych informacji dotyczących stanu zdrowia osoby chorej. Dlatego każdy senior lub osoba przewlekle chora powinni mieć ją przypiętą na swojej lodówce lub schowaną do jej wnętrza. To może uratować ich życie.

Olsztyn: Kolejny krok ku ekologicznemu ciepłu

Olsztyn: Kolejny krok ku ekologicznemu ciepłu

Coraz bardziej zaawansowane są prace nad Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), która powstaje w pobliżu węzła Wchód na południowej obwodnicy Olsztyna. Jej powstanie to uniezależnienie się stolicy Warmii i Mazur w zakresie produkcji ciepła oraz domknięcie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Giżyckie placówki w projekcie ABC Empatii

Giżyckie placówki w projekcie ABC Empatii

Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Żadne dziecko nie powinno czuć się gorsze, dlatego, że (na pozór) różni się od innych. Bo tak naprawdę… WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI – takimi słowami wita czytelników Artur Czepczyński z Czepczyński Family Foundation w specjalnej edukacyjnej książce, której egzemplarze właśnie trafiły do giżyckich placówek miejskich.