Słupsk: 9 września - Światowy Dzień FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego

Słupsk: 9 września - Światowy Dzień FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego

FAS – Fetal Alcohol Syndrome to zespół psychicznych i fizycznych zaburzeń, które powstają u dziecka w okresie życia płodowego w wyniku spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży. Skutkiem działania alkoholu na płód może być m. in.: opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne.