Informacja dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Informacja dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność.