Elbląg przyjazny pszczołom

Elbląg przyjazny pszczołom

W tym roku Elbląg po raz kolejny przystąpił do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. – Przystępując do Manifestu zadeklarowaliśmy różne działania na rzecz ochrony pszczół – informuje Urząd Miasta. Wśród działań podjętych właśnie na rzezcz ochrony pszczół znalazła się m.in. pierwszea edycja działań ekologicznych pn.: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” której celem było odtworzenie populacji owadów zapylających poprzez odbudowę populacji pszczoły miodnej oraz populacji pszczół samotnic /murarki ogrodowej/, a także propagowanie wiedzy przyrodniczej…

Dobra wiadomość dla pacjentów z chorobą Fabry’ego

Dobra wiadomość dla pacjentów z chorobą Fabry’ego

Pacjenci z chorobą Fabry’ego od lat walczą o dostęp do terapii, która umożliwi im funkcjonowanie bez bólu. 7 sierpnia Minister Zdrowia ogłosił, że dwa lekarstwa dla tej grupy chorych pojawią się na liście leków objętych refundacją. Choroba Fabry’ego to ultrarzadka choroba genetyczna. Osoby, które na nią cierpią, mają wadliwy gen odpowiedzialny za produkcję enzymu alfa-galaktozydazy, który rozkłada niektóre z lipidów organizmu. Niedobór enzymu powoduje, że lipidy odkładają się w wielu tkankach i naczyniach krwionośnych, co…

Coraz większe kwoty wstrzymanych świadczeń chorobowych

Coraz większe kwoty wstrzymanych świadczeń chorobowych

Co robimy na zwolnieniu lekarskim i w jaki sposób je wykorzystujemy może sprawdzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. Chory ma swoje prawa, ale również powinien przestrzegać pewnych zasad. Odwiedzający nas kontroler nie może domagać się podania informacji o stanie zdrowia lub przyczynie, która spowodowała niezdolność do pracy. Ale z kolei kontrola może być wykonana bez względu na wskazania lekarskie, zarówno, gdy na zwolnieniu jest adnotacja „chory…