Być jak Hans Memling

Być jak Hans Memling

Mimo niewielkiego rozgłosu, jury miało do wyboru prace, które liczone były w setkach. Dodatkowym urozmaiceniem była dowolna technika wykonywanych dzieł. Wydarzenie miało bowiem na celu przede wszystkim rozwój pasji uczestników i sztuki nieprofesjonalnej Brut-Art., a także poznanie przez uczniów technik plastycznych.