ERKON gościł radnych

ERKON gościł radnych

Komisja po raz pierwszy obradowała poza Urzędem Miejskim, ale być może nie ostatni. Takie wizyty w organizacjach pozarządowych na pewno pomogą radnym poznać bliżej i organizacje, i różne problemy społeczne.

Choroba Leśniowskiego-Crohna wyklucza młodych z pracy i normalnego życia

Wczesne rozpoczęcie skutecznych terapii i dostęp do nowoczesnych leków jest szansą na powrót do normalności, ograniczenie cierpienia pacjentów i zredukowanie kosztów dla budżetu państwa – zarówno bezpośrednich, związanych z leczeniem, jak i pośrednich, z tytułu rent oraz utraconej produktywności i niezdolności do pracy.

Pracownicy społeczni przygotowują się do ogólnopolskiego strajku

Pracownicy społeczni przygotowują się do ogólnopolskiego strajku

Teraz albo nigdy. Jeśli nie uda nam się zmobilizować – wszystko wskazuje, że najbliższe lata będą dla nas i polskiej pomocy społecznej czasem dryfowania w kierunku jeszcze większego braku szacunku, przekładającego się na poziom naszych uposażeń, obciążania nas i gmin zadaniami bez zapewnienia środków na ich realizację oraz pogorszeniem i tak już tragicznych warunków pracy.

Basia i taniec

Basia i taniec

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj” przy ul. Zamkowej zaprasza w środę, 17 kwietnia, o godz. 16:30 na zajęcia z cyklu „Basia i Bulaj”. Wstęp wolny.