2012 - Rok Korczaka

2012 - Rok Korczaka
Fot. Adminstrator

W 2012 roku obchodzona jest 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. Dlatego bieżący rok ustanowiono – decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Janusza Korczaka. Inicjatywę w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, a jego wniosek poparła sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, ministerstwa a także liczne organizacje pozarządowe.

Na ten rok zaplanowano wiele inicjatyw związanych z Januszem Korczakiem i promujących jego idee. W obchody Roku aktywnie włączyło się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Między innymi w ramach Roku Korczakowskiego Sejm Dzieci i Młodzieży, organizowany co roku w Dniu Dziecka, poświęcony będzie Korczakowi.

Janusz Korczak – Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) urodził się w 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Dokładnej daty nie znamy. Był prekursorem działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców. Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez dzieci. Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym.

Więcej informacji na temat Janusza Korczaka oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Roku Korczakowskim, znaleźć można na stronie  www.2012korczak.pl   Oprac. EP Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7778

Print Friendly, PDF & Email