Elbląg i okolice - Kościół p.w. Św. Jerzego

Elbląg i okolice - Kościół p.w. Św. Jerzego

Kościół p.w. Św. Jerzego zbudowali Krzyżacy w I połowie XIVw. Dokładna data nie jest znana – pierwsza udokumentowana wzmianka o nim pochodzi z 1360 roku. Początkowo była to budowla drewniana o wymiarach 9 m na 19 m. Dopiero w XV w. obmurowano ją, nadając jej gotycki styl. Później wybudowano przy kościele szpital św. Jerzego. Kościół i szpital zostały przekazane Nowemu Miastu, z początkowym przeznaczeniem dla chorych na trąd i inne choroby zakaźne. Kościół św. Jerzego…