CROSS Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu...

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS zrzesza ponad 3000 członków skupionych w 32 jednostkach terenowych – klubach. Kluby mieszczą się we wszystkich większych miastach Polski i prowadzą swą działalność na terenie całego kraju. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz sportu wśród niewidomych i słabowidzących, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. W każdym klubie Stowarzyszenia działają sekcje sportowe, w których odbywają się zajęcia i treningi,…