18 lat na rzecz dostępnej Gdyni

18 lat na rzecz dostępnej Gdyni
Fot. M. Mielewski

Po niemal osiemnastu latach pracy w Urzędzie Miasta Gdyni na emeryturę przechodzi Alicja Gontarz, kierownik Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością. Od lat zaangażowana w pomoc osobom starszym i z niepełnosprawnością. Znajduje czas na wysłuchanie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osobom zagubionym.

W piątek, 26 marca odbyło się spotkanie, podczas którego prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz sekretarz miasta Rafał Klajnert podziękowali Alicji Gontarz za wieloletnie zaangażowanie w pomoc osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami.

Pod kierownictwem Alicji Gontarz zespół stworzył wiele dokumentów, które zmieniły rzeczywistość i postrzeganie osób z niepełnoprawnością, m.in. program kompleksowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością „Gdynia bez barier”, wytyczne realizacji polityki społecznej dotyczącej osób z niepełnosprawnością zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie „Agenda 22”, przyjęto dokument „Deklaracja Barcelońska”. Zespół zrealizował wiele kampanii i projektów społecznych uwrażliwiających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i podnoszenie świadomości społecznej.

Działania Alicji Gontarz i całego zespołu były i są dostrzegane na arenie międzynarodowej i wielokrotnie nagradzane, m.in. pod koniec 2020 roku, Gdyni przypadła III nagroda w europejskim konkursie Access City Award, za budowanie wśród mieszkańców świadomości na temat niepełnosprawności i barier z nią związanych.

Alicja Gontarz brała udział w pracach gdyńskiego partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niezwykle istotne jest również jej zaangażowanie na rzecz godnego i podmiotowego traktowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Alicja Gontarz ukończyła pedagogikę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę w Urzędzie Miasta Gdyni rozpoczęła w 2003 roku w Samodzielnym Referacie ds. Osób z Niepełnosprawnością, gdzie pełniła obowiązki kierownika. W 2018 roku Alicja Gontarz objęła funkcję kierownika Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Print Friendly, PDF & Email