16 marca Galeria EL zaprasza na wernisaż Kazimierza Kowalewskiego "Nienasycony"

16 marca Galeria EL zaprasza na wernisaż Kazimierza Kowalewskiego "Nienasycony"
instagram

„Nienasycony” to pierwsza wystawa prac Kazimierza Kowalewskiego, artysty urodzonego 24 maja 1923 w Tończy. Do roku ok. 1946 mieszkał w Warszawie, po czym przeniósł się do Malborka, gdzie osiedlił się i tworzył do śmierci.

W twórczości Kowalewskiego, którą można określić jako twórczość nieprofesjonalną, czy amatorską (artysta nigdy nie odebrał wykształcenia w zakresie sztuk plastycznych) widoczna jest duża świadomość sztuki współczesnej. Można by śledzić nawiązania do wielu kierunków od wieku XIX aż do wieku XX-wiecznej awangardy; od secesyjnych zawijasów przez surrealizm, aż po socrealizm. Zachowane materiały świadczą o wyjątkowym talencie artysty. Różnorodność prac od precyzyjnych szkiców koncepcyjnych, po ekspresjonistyczne abstrakcje są dokumentem erudycji i poszukiwań.

Główną kategorią cechującą twórczość Kowalewskiego może być energia i niezwykła żywotność bijąca z prac. Niewiele mamy tutaj typowych i „skończonych” dzieł malarskich, jest za to wielka ilość szkiców, prac koncepcyjnych, projektów, dynamicznych rysunków ołówkiem, tuszem, pojawia się również pastel. Kowalewski pozostawił po sobie również mnóstwo zapisków, głównie wierszy, świadczących o literackich pasjach i rozmiłowaniu do rozważań obyczajowo-filozoficznych.

Bogactwo formy, rozwibrowanie i energia bijąca z prac Kowalewskiego, mogą być zarówno emanacją codziennej żywotności, jak i jej zaklinaniem, ucieczką od szarej codzienności. Warto przypomnieć, że prace, które zaprezentujemy na wystawie, powstawały głównie w latach 60. i 70. XX w., przypadają więc na okres PRL-u, którego rzeczywistość zwykle określa się jako przepełnioną smutkiem i beznadzieją. Twórczość Kowalewskiego jest silnie naładowana pragnieniami, fantazją i erotyką. Artysta był daleki od realizmu.

Pokaźną cześć twórczości Kowalewskiego stanowią obrazy, rysunki, szkice miłosne i erotyczne. Dziedzina ta była również często opisywana w wierszach, w komentarzach, czy zapiskach na marginesach szkiców. Erotyka mieni się tutaj różnymi odcieniami nie zawsze jasnymi, zdaje się być siłą napędzającą, inspirującą do działania, a jednocześnie utrapieniem. Niektóre prace z wątkiem około miłosnym czy erotycznym mają cechy satyry, przerysowania i ironii jakby autor zdawał sobie sprawę, iż siły, którymi rządzą się międzyludzkie relacje, a szczególnie relacje miłosne plasują się na granicach naszej racjonalności i tak jak popędy nie podlegają kontroli. Stąd całe to uczuciowe zamieszanie, które przybiera raz postać niewinnego zauroczenia raz zaborczego pożądania, nabierającego cech teatru, w którym emocje deformują widzenie świata.

Pomimo przeżytej wojny, trudów życia w epoce PRL-u czy mierzenia się z traumami rodzinnymi, artysta wciąż celebrował życie, pozostawał „nienasycony”.

Partnerem wystawy: Meble Wójcik

  • Wernisaż wystawy: 16 marca 2023 r., godz. 18:00
  • Wystawa potrwa do 23 kwietnia 2023 r.
  • Prezentowana będzie na emporach Galerii EL
  • Kurator: Maciek Bychowski
Print Friendly, PDF & Email