ZUS przyznał nagrodę Filary Ubezpieczeń fabryce Meble Wójcik

ZUS przyznał nagrodę Filary Ubezpieczeń fabryce Meble Wójcik

W ramach obchodów Tygodnia Przedsiębiorcy przyznane zostały wyróżnienia w konkursie „Filary Ubezpieczeń”. W naszym województwie, w kategorii Rzetelny Płatnik, zostały nagrodzone „Meble Wójcik” z Elbląga. Obok naszego przedstawiciela, wśród najlepszych znalazły się jeszcze Inter Europol S.a. z Marek, Gold Drop Sp. z o.o. z Limanowej oraz Zakład stolarski Andrzej Prokopczyk z Wasilkowa.

W ramach konkursu zostały nagrodzone firmy i instytucje najbardziej rzetelne w zakresie realizowania obowiązków ubezpieczeniowych. Członkami Kapituły konkursu były przedstawiciele ministerstw i najważniejszych organizacji działających na rzecz przedsiębiorstw. Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach. Płatnicy, którzy prawidłowo wypełniali obowiązki płatnika składek, m.in. w zakresie przekazywania dokumentów rozliczeniowych, rozliczania i opłacania składek oraz zasiłków, zostali wyróżnieni w kategorii „Rzetelny Płatnik”. Wyróżnienie „Dobry Przykład” otrzymali ci, którzy aktywnie współpracowali z ZUS przy wdrażanych projektach, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców, m.in. przy programie Płatnik, ePłatnik, e-Akta, czy e-ZLA. „Nadzieja ubezpieczeń” przypadła zaś tym, którzy najbardziej angażują się w programy edukacyjne.

Meble Wójcik sp. z o. o. to firmą działająca od 1986 roku i zatrudniająca 1506 osób.

Firma uczestniczyła już w I etapie włączania płatników do programu Interaktywny Płatnik Plus. W związku z tym, że płatnik nastawiony jest do zmian pozytywnie i wie, że to nieuchronny proces, który ma na celu usprawniać i ulepszać pracę, współpraca przebiegała wzorowo. Jest to płatnik, który prawidłowo wypełnia obowiązki względem ZUS, m. in. terminowo przekazuje dokumenty, rozlicza i opłaca składki. Co miesięczne komplety dokumentów rozliczeniowych składane są terminowo i poprawnie. W sytuacjach, które wymagają złożenia korekt, dokumenty wysyłane są do ZUS bez zbędnej zwłoki, wręcz natychmiast. Współpraca z płatnikiem układa się pozytywnie i jest na wysokim poziomie. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przekazywanie dokumentów do ZUS jest bardzo dobry. Przedstawiciele płatnika chętnie uczestniczą w szkoleniach i są zainteresowani wszelkimi zmianami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych. Zespół, który realizuje ustawowe obowiązki względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest rzetelny, sumienny, cechuje się wysoką kulturą osobistą, a także posiada niezbędną wiedzę, która w znaczącym stopniu wpływa na to, że powyższe obowiązki realizowane są bez zastrzeżeń.

Świadomość, którą cechuje się płatnik w realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych to fundament działania w interesie publicznym, a także w interesie jednostki. Podsumowując współpraca z tym płatnikiem to przyjemność.