Zostań stolarzem albo kosmetyczką

Zostań stolarzem albo kosmetyczką
Fot. Adminstrator

Centrum Edukacji i Pracy Ochotniczego Hufca Pracy przygotowało kolejny projekt, dzięki któremu młodzi ludzie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdą pracę.

Projekt pod nazwą “Szansa 18-24, droga do samodzielności” jest skierowany do 20 osób w wieku 18-24 lata, które aktualnie nie uczą się i nie pracują. Uczestniczyć w nim może młodzi ludzie, z ukończoną przynajmniej szkołą podstawową bądź gimnazjum, także ci którzy – z różnych  powodów – przerwali edukację w szkole średniej.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja chętnych i potrwa ona do końca bieżącego roku. Możliwe jest jednak przesunięcie tego terminu do dnia rozpoczęcia kursu tj. 9 stycznia 2006 r. Poszukiwani są ludzie młodzi, którzy zechcą podjąć pracę w zawodzie stolarza (mężczyźni) i kosmetyczki (kobiety).

Projekt ma potrwać 3 miesiące i został podzielony na 3 etapy, stanowiące całość. Łącznie, każdy z uczestników, odbędzie 250-godzinne szkolenie. Na początku planowane są zajęcia z psychologiem –  blok poradnictwa psychologicznego i zawodowego – obejmujące łącznie 30 godzin. Od lutego zaczną się szkolenia w zakładach pracy – 30-godzinne zajęcia z przedsiębiorczości oraz kurs zawodowy, którego czas trwania jest uzależniony od rodzaju szkolenia. Na zakończenie przewidywana jest nauka języka obcego – 60 godzin języka angielskiego lub niemieckiego – do wyboru – w zależności od stopnia zaawansowania.

Najważniejszym atutem tego projektu, jak mówi Beata Daniluk, koordynator projektu, jest możliwość podjęcia pracy w zakładzie, w którym odbywało się szkolenie.  

“Szansa 18-24, droga do samodzielności” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Bliższe informacje uzyskać można u koordynatora projektu Beaty Daniluk w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu przy ul. Junaków 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-14 lub pod numerem tel. (55) 232 68 19.

  Rafał Kadubowski Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 724

Print Friendly, PDF & Email