Zostań rodzicem zastępczym

Zostań rodzicem zastępczym
Fot. Adminstrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu szuka kandydatów na rodziców zastępczych.  Zainteresowane osoby rodzicielstwem zastępczym mogą zgłaszać się do elbląskiego PCPR.

Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby, które dają rękojmię właściwego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie mają jej ograniczonej ani zawieszonej, przebywają na terenie kraju, są zdolni do czynności prawnych oraz – jeśli ich to dotyczy – wypełniają obowiązek alimentacyjny. Kandydaci nie mogą być także karani i muszą cieszyć się odpowiednim stanem zdrowia. Powinni również posiadać dochód i zapewniać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.

Spełnianie tych warunków weryfikują pracownicy elbląskiego Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie. Po analizie złożonych przez kandydatów dokumentów i wizycie w ich miejscu zamieszkania kwalifikują zainteresowanych do udziału w obowiązkowym szkoleniu.

Na terenie Powiatu Elbląskiego szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych niezawodowych i zawodowych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegółowych informacji na temat możliwości utworzenia rodziny zastępczej udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w poniedziałki i wtorki w godz. 7.30 – 15.30, środy w godz. 7.30 – 17.00, czwartki 7.30 – 15.30 i piątki 7.30 – 14.00 pokój nr 11 i 12.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 9851

Print Friendly, PDF & Email