Zmiany w podziale środków PFRON w Elblągu

Zmiany w podziale środków PFRON w Elblągu
Fot. Adminstrator

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy, który dysponuje środkami przekazanymi przez PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przygotowany został projekt zmiany uchwały Rady Miejskiej o podziale tych środków.

Z uwagi na to, że największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się refundacja wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością, jednocześnie mniej wniosków złożono na inne zadania, zmniejszeniu ma ulec pula środków na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, na instrumenty i usługi rynku pracy, na adaptację pomieszczeń i zakupy sprzętu i oprogramowania ułatwiających pracę, a także na rozpoczęcie działalności gospodarczej (łącznie około 130 tys. zł) na rzecz refundacji wyposażenia stanowisk pracy.

Jednocześnie Departament Zdrowia i Spraw Społecznych, rozpatrujący wnioski o dotacje na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, po rozpatrzeniu zgłoszonych potrzeb zaproponował przesunięcie kwoty w wys. 2200 zł ze środków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Print Friendly, PDF & Email